Center Apartman Budapest

Center apartman Budapest
Apartman Budapest hírlevél
Az e-mail címeket bizalmasan kezeljük, soha nem adjuk át másoknak. Csak olyan hírlevelet küldünk, ami hasznos (olcsó szállás) ajánlatot tartalmaz. Érdemes feliratkozni!
Aktuális programok és klub ajánló


Ha talált megfelelő apartmant, kérjük minden esetben az online szállás foglalási rendszerünket használva adja le foglalását! Center Apartman Budapest e-mail és telefonszám:
info@cabudapest.hu
+36 30 269 9660Rendkívül alacsony főszezoni árak! Nem emeltük meg árainkat a Forma 1 és a Sziget Fesztivál idejére sem! Igazán olcsó luxus szállások már 9000 Forint/éj/apartman-tól, nézze meg az Akciós ajánlatainkat! A kiadó apartmanok ideális szálláshelyek rövid budapesti városnézéshez igen kedvező áron. Ingyenes WIFI internet az összes apartmanunkban.Szállás foglalási akciónk folyamatosan érvényes bármely apartman honlapunkon történő online foglalása esetén:
Minden 7. éjszaka ingyenes!
Center apartmanok partnerei
Kiadó apartmanok Európa Kulturális Fővárosában. Olcsó szállás foglalás Pécsen a belvárosban, közel az EKF Pécs 2010 programok helyszíneihez:
Kiadó apartman Pécs belváros

Center Apartman Budapest szerződési feltételei.

Rövid távra szóló turisztikai szálláshely bérleti szerződése, amely létrejött a lakás mindenkori tulajdonosa (gyűjtönevén a Center Apartman Budapest), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) és az online szállást foglaló személy (illetve a vele együtt utazók és a bérleményt együtt használók köre), mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a természetben az online foglalt ingatlant fizetővendéglátás keretében turisztikai szálláshely céljára.

2./ A bérleti jogviszony az online foglalásban meghatározott időtartamra, de maximum 30 nap lehet.

3./Az online foglalás (szerződés) a www.cabudapest.hu és www.cabudapest.com internetes web felületeken üzemeltetett online foglalási rendszer keretében jöhet létre, ill. az itt létrejött foglalásokra vonatkozik. Foglalást bármely magyar vagy külföldi természetes személy saját nevében és személyes adatainak megadásával kezdeményezhet. A foglalást saját adatival leadó személy minősül bérlőnek. A foglalást leadó személy büntetőjogi felelőssége kiterjed a személyes adatok valódiságára.

4./ A foglalás (szerződés) Bérlő részéről történő lemondása érkezés előtt 7 nappal (az érkezés napját nem számítva) ingyenes. Lemondási díjként az első éjszaka árát kell kifizetnie a bérlőnek, amennyibe a foglalás lemondását az érkezés előtt hét napon belül kezdeményezi, ill. amikor a vendég előzetes értesítés nélkül az érkezési nap 24. órájáig nem érkezik meg a lefoglalt lakásba.

5./ A bérleti díj összege a foglaláskor megállapított forint összeg. A bérleti díj az összes rezsiköltséget és minden adót tartalmazza, a foglalás összegére semmilyen más díj nem rakódik. A bérleti díj nem tartalmazza légkondicionáló és a repülőtéri transzfer díjait (amennyiben az ajánlat ezt másként nem jelöli).

6./ A Bérlő köteles a bérleti díjat az ingatlan átvételekor a Bérbeadó részére egy összegben készpénzben átadni (Forintban, vagy a Bérbeadó által elfogadott más valutában, mely az MNB napi közép árfolyamán kerül átszámításra). A szálláshely ára foglaláskor kerül rögzítésre, azon a későbbiekben változtatni (átváltani) csak érkezéskor az MNB napi közép árfolyamán van mód.
A Bérbeadó köteles a bérleti díjról készpénzfizetési számlát kiállítani a Bérlő, mint magánszemély nevére és címére. A bérlemény bérleti díja a bérlők számának függvényében változik. Ennek értelmében a bérleményben csak annyi személy (bérlő) tartózkodhat, ahány személyre azt foglalták, ill. kifizették. Esetenként a Bérbeadó felajánlhat más fizetési módot is (bankkártya, bank transfer, Paypal). Ezekben az esetekben a pénzügyi tranzakciónak az érkezéskor, ill. érkezésig megnyugtatóan le kell zárulnia, a bérleti díjnak kétséget kizárólag a Bérbeadó birtokába kell kerülnie. A szálláshely ára egy adott valutanemben foglaláskor kerül rögzítésre, azon a későbbiekben változtatni csak érkezéskor van mód. A rögzített valutanem átváltása más valutanemre csak az MNB napi közép árfolyamán történhet.

7./ A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérleti jogviszony ideje alatt a rendeltetésszerű használatnak megfelel. A Bérbeadó nem vonható felelősségre azonban az olyan károkért, amelyek valamely közműszolgáltatás zavarából származnak. Ilyen helyzet esetén a Bérbeadó minden esetben a bérleti díj fügvényében kompenzációt ajánl fel a Bérlőnek, melyet azonban az nem köteles elfogadni. Ez közös szerződésbontásnak minősül azzal, hogy a Bérlőnek a bérleti időszak visszamaradt időarányos részére teljes anyagi kártérítés jár.

8./ A Bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Bérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján felelős minden olyan kárért, amely a bérlemény vagy felszerelése rendeltetésellenes használatából, illetve a jelen bérleti szerződés megszegéséből származik.

9./ A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleményt Bérbeadó írásos engedélye nélkül nem adhatja albérletbe vagy más jogcímen használatba, más gazdasági társaságba nem viheti be, azt székhelyként a cégbíróságon nem jelentheti be. Bérlő részéről a bérleményben semmilyen szolgáltatás nem végezhető.

10./ A Bérlő köteles azonnali értesítést küldeni a Bérbeadónak minden, a bérleményben bekövetkezett meghibásodásról és kárról. A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a Bérbeadó megbízottja számára – előzetes bejelentés alapján – a bérlemény műszaki megtekintését lehetővé teszi.

11./ A bérleményben a Bérlő illetve a vele jogviszonyban álló személy által okozott hibák kijavításáról, az okozott kár helyreállításáról a Bérlő köteles gondoskodni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat a Bérbeadó végzi el a Bérlő költségére.

12./ A Bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
- a Bérlő/-k a bérleményt felszólítás ellenére nem rendeltetésszerűen használja,
- a bérleményben több személy tartózkodik, mint ahányan azt bérbe vették,
- Bérlő/-k a bérleményt a Bérbeadó beleegyezése nélkül albérletbe vagy másnak bárminemű használat céljáből átadja, átengedi,
- Bérlő/-ka bérleménybe bárminemű szolgáltatást vagy szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végez/-nek
- Bérlő megszegi a bérleményre vonatkozó állattartási, állat beviteli, dohányzási szabályait
- Bérlő/-k megszegi/-k a Társasház rendjére vonatkozó általános szabályait.

13./ Amennyiben a szerződés a 12. pontban taglalt okok bármelyikének következtében szűnik meg a Bérlő elhelyezésre, kártalanításra nem tarthat igényt, és köteles a bérleményt minden ott tartózkodó személytől véglegesen elhagyva az eredeti állapotban visszaszolgáltatni.

14./ Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követően az ingatlant nem adja át, úgy annak átadásáig köteles használati díjat fizetni, melynek összege az egy napra lebontott bérleti díj kétszerese.

15./ A szerződő felek igyekeznek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitáikat tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetén a Budapesti Városi Bíróság illetékességét kötik ki.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.A bérlő az online foglaláskor ezen szerződés minden pontját elfogadja, megérti, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.